Skip directly to content

Školní rok 2017/18

Vyučování ve školním roce 2017/2018

 • začne 4. 9. 2017
 • I. pololetí končí 31.1.2018
 • II. pololetí končí 29.6.2018

Prázdniny ve školním roce 2017/2018

 • Podzimní prázdniny 26.10. – 27.10.2017
 • Vánoční prázdniny 23.12.2017 – 2.1.2018
 • Pololetní prázdniny 2.2.2018
 • Jarní prázdniny 19.2. – 25.2.2018
 • Velikonoční prázdniny 29.3. – 30.3.2018
 • Hlavní prázdniny 2.7. – 31.8.2018

Naše sběrové aktivity

Ve sběrových aktivitách naše škola je již tradičně „výborná“. I letos budeme sbírat:

 • starý papír,
 • hliník,
 • baterie,
 • nefunkční elektrospotřebiče.

ZAPOJTE SE VŠICHNI!

Adresa pro doručování dokumentů

 • V listinné podobě: ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice
 • V elektronické podobě: info@skolaolesovice.cz
 • Úřední hodiny podatelny školy. Po-Pá 10-12hodin
 • ID datové schránky: s8mxjcs

Upozornění: pokud doručený dokument v listinné nebo digitální podobě bude neúplný nebo nečitelný, nebudeme takový dokument dále zpracovávat.

Organizace školy

(platná od 4.9.2017)

Ředitelka: Ing. Hana Smejkalová
Zástupce ředitelky pro ZŠ: Mgr. Monika Dacková
Zástupce ředitelky pro internát: Vladimíra Šundová

Učitelky

 • I. třída - Jitka Hladíková, Asist. ped. Miroslava Šafaříková
 • II. třída - Bc. Renata Dobešová, Asist. ped. Blanka Ševčíková
 • III. třída - Mgr. Monika Dacková
 • IV. třída - Mgr. Dana Kafková, Marie Nečadová, Ludmila Mončeková

Vychovatelky

 • I. skupina - Vladimíra Šundová, Ludmila Mončeková
 • II. skupina - Vladimíra Šundová, Ludmila Mončeková
 • noční vychovatelky - Dana Novotná, Eliška Kaprálková

Provozní zaměstnanci

 • hospodářka - Zdeňka Mesteková
 • kuchařka - Zuzana Cernšteinová
 • uklízečka - Vladislava Vítková
 • uklízečka - Marcela Nejedlá
 • školník - Vladimír Hladík
   

Další informace ke stažení:

Přihláška k základnímu vzdělávání
Školní řád ZŠ Olešovice
Vnitřní řád internátu
Organizační řád
 

Tvoříme a spravujeme webové stránky!