Kapacita internátu je 36 dětí

Máme zde 3 výchovné skupiny, každá skupina má samostatné patro s obývacím pokojem, sociálním zařízením a koupelnou. Ložnice jsou třílůžkové. Děti pracují v zájmových kroužcích výtvarné výchovy, keramiky, dovedných rukou, sportovních her a zdravotní tělesné výchovy. Důraz je kladen na rozvoj volnočasových aktivit, rozvoj sebeobsluhy, přípravě na vyučování.

Kulturní využití je spojeno vždy s akcí pořádanou v místním kulturním centru – divadelní představení, koncerty a besedy, nebo s akcí pořádanou v blízkém okolí – Praha, Benešov, Čerčany, Poříčí nad Sázavou.

Všechny děti mohou užívat veškeré vybavení školy a internátu (televize, videa, počítače, knihovna, sportovní vybavení). Každoročně pořádáme vánoční setkání, na které jsou pozváni rodiče, sponzoři, zástupci spolupracujících organizací, nadřízené orgány. Děti se prezentují připraveným programem.

Další akce jsou spojeny s přípravou velikonoční výstavy, akcemi ke dni dětí. Každý rok pořádáme školní výlet, finančně ho zajišťujeme z prostředků od sponzorů. Spolupracujeme s obecním a krajským úřadem, s pedagogicko-psychologickými poradnami, se sociálními pracovnicemi a kurátory, se základními školami, s dětskými domovy a nadacemi. Pro sponzorskou činnost není naše zařízení atraktivní, neboť se jedná o děti s mentální retardací. Snažíme se o nové kontakty a udržování kontaktů již navázaných.

Vzhledem k tomu, že budova i park jsou velmi staré, je provoz i údržba náročná na finanční rozpočet. Problémy jsou i s rodiči, jejich nedostatečným a nevhodným působením na děti a často i nezájmem o dění ve škole. U dětí se projevuje zvýšená agresivita, časté je i ničení vybavení školy a internátu. Velké problémy jsou i s návykovým kouřením u dětí, a to i velmi malých.