Zaměstnanci školy

Vedení školy

 • Ředitelka: Ing. Hana Smejkalová
 • Zástupce ředitelky pro ZŠ: Mgr. Monika Dacková

Základní škola podle §16 odst. 9 ( I., III. a IV. třída)
a Základní škola speciální ( II. třída S)

 • Učitelský sbor: Mgr. Jana Svobodová, Bc. Renata Dobešová, Jitka Hladíková, Mgr. Monika Dacková, Mgr. Markéta Tlučhořová, Dagmar Skálová, Ludmila Mončeková
 • Asistenti pedagoga: Blanka Ševčíková, Miroslava Šafaříková
 • Vychovatelky: Vladimíra Šundová, Hana Hůrková, Miroslava Šafaříková, Blanka Ševčíková, Ludmila Mončeková
 • Metodik prevence: Jitka Hladíková
 • Výchovný poradce: Mgr. Monika Dacková

Provoz školy

 • Hospodářka a vedoucí školní jídelny: Zdeňka Mesteková
 • Účetní a administrativní pracovník: Veronika Pešková
 • Bezpečnostní pracovník: Dana Novotná
 • Kuchařka: Vladislava Vítková
 • Uklízečka: Martina Cabrnochová, Petra Füllsacková
 • Školník a řidič: Vladimír Hladík

Platí od 1.9.2023