Získané granty

I v roce 2017 se nám podařilo úspěšně realizovat některé projekty, např. Nadace Agrofert – Vybavení internátu, Nadace ČEZ – Bez počítačů to nejde, Nadace Konto bariery – Interaktivní tabule.

K dalším úspěšným projektům (získaný grant) přidáváme projekt z nadace ČEZ, „Veselá zahrada“ a Konto bariery „Bydlíme na internátě“. Finanční prostředky „Bydlíme na internátě“ – byly použity na výměnu lůžkovin, dek a polštářů na internát, aby se tam dětem líbilo i v tomto směru. Finanční prostředky „Veselá zahrada“ budou použity na zkrášlení zahrady (prořezaní stromů, doplnění keři a nákaup nářadí, aby se nám dobře pracovalo).

NADACE ČEZ

Grant v rámci programu Podpory regionů pro rok 2012 od Nadace ČEZ

Získaný grant od Nadace ČEZ je věnován projektu „Pěstujeme pro zdraví i krásu“.

Naše škola se v tomto školním roce pokusila získat dva granty z Nadace ČEZ Jednalo se o projekty „Oranžová učebna“ a „Pěstujeme pro zdraví“ Projekt „ Pěstujeme pro zdraví“ byl úspěšný. Tohoto úspěchu si vážíme o to víc, že se jsme uspěli s projektem v této oblasti velmi málo obvyklým – věnovaným pěstování bio potravin, zdravému životnímu stylu a správné výživě, přičemž většina projektů financovaných z prostředků Nadace ČEZ se věnuje spíše novým technologiím a vylepšení infrastruktury.

Náš projekt je zaměřen primárně na pěstování bylinek na pozemku školy a to přímo našimi žáky. Jimi vypěstované bylinky budou využívány pro zpestření jejich stravy ve školní jídelně. Dále si v rámci projektu zkrášlíme okolí naší školy.

Přejeme dobou chuť.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám, program podpory modernizace škol v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci tohoto programu naše škola získala grant na projekt „Moderní škola“, ve kterém budou využity nové interaktivní přístupy k výuce pro její zkvalitnění a zpestření.

Poskytnuté finanční prostředky z programu EU peníze školám jsou věnovány na podporu zkvalitnění výuky v mnoha předmětech ŠVP. Naší prioritou jsou přírodní vědy, nicméně nástroje, vybavení a metody vzniklé v rámci inovativního přístupu k výuce budou využívány v mnoha dalších předmětech jako jsou například matematika a angličtina.

Hlavním přínosem pro naši školu je individualizace výuky žáků ve třídě, kde je více ročníků a je možné z důvodu odlišnosti výuky žáků druhého stupně provádět výuku samostatně.

Očekávané výsledky projektu jsou tedy především vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvoření podmínek pro dosažení většího studijního pokroku ze strany žáků. Výukové materiály vzniklé v rámci tohoto projektu budou žáky vzdělávat a inspirovat v mnoha předmětech a napříč ročníky.

Výukové materiály

Škola zpracovala v rámci projektu EU peníze školám výukové materiály pro vzdělávací oblasti český jazyk, anglický jazyk a matematika. Materiály byly zpracovány v softwaru Smart notebook a PowerPoint. O materiály lze požádat na emailu info@skolaolesovice.cz.

Středočeský kraj / eea grants

Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436 byla zapojena do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Do projektu bylo zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 36 základních škol), z nichž každá získala multimediální didaktickou techniku (interaktivní tabuli včetně ozvučení, počítač včetně softwaru, data-video projektor, digitální vizualizér, videorekordér) a uzamykatelnou skříňkou na techniku do jedné „nepočítačové“ učebny.

V rámci projektu bylo proškoleno 1 072 osob v obsluze multimediální didaktické techniky a uspořádáno jednodenní setkání zástupců modernizovaných škol k výměně zkušeností s využíváním této techniky ve výuce.

Celkový rozpočet projektu činil 402 522 EUR, z toho 85 % (tj. 342 144 EUR) bylo pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15 % (tj. 60 378 EUR) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP.

Tvoříme a spravujeme webové stránky!