Naše škola se nachází asi 25 km jižně od Prahy v bývalé letní vile barona Ringhoffera, uprostřed krásného parku a zeleně

V blízkosti je krásná příroda – bohaté lesy a možnosti přírodního koupání. Naše zařízení funguje jako základní škola podle §16 odst. 9 školského zákona, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle Vyhlášky 27/ 2016. Naši žáci jsou vyučováni podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na základě individuálních vzdělávacích plánů a vzdělávacího programu ZŠ Olešovice.

Nedílnou součástí školy je internát a školní jídelna. Školu navštěvují žáci na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny. Máme čtyři třídy, kde se vyučuje maximálně 10 žáků. Kapacita školy je 40 dětí. Školu navštěvují žáci denně docházející z okolních obcí i děti, které bydlí u nás na internátě. Internát je s týdenním provozem od neděle do pátku.

Velký důraz klademe nejen na vzdělávání, ale také na výchovu – například v předmětech jako jsou – výtvarná výchova, tělesná výchova, hudební výchova a pracovní činnosti. V oblasti výtvarné výchovy jsou naše děti velmi aktivní a dosahují velmi dobrých úspěchů v regionálních i celostátních soutěžích. Chloubou školy je, že každým rokem jsou všechny vycházející žáci přijati do jimi vybraných učebních oborů.

Základní škola praktická

Je zřízena podle §16 odst. 9 školského zákona. Vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením a děti s kombinovanými vadami. Je úplnou školou od 1. do 9. ročníku. Žáci jsou vyučováni podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na základě individuálních plánů a vzdělávacího programu ZŠ Olešovice.

K přijetí žáka je podmínkou žádost + doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Základní škola speciální

Vzdělává žáky se středně těžkým mentálním postižením a se souběžným postižením více vadami. Žáci jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠ Olešovice, vypracovaného na základě pro obor vzdělání základní škola speciální.

K přijetí žáka je podmínkou žádost + doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Kapacita školy je 40 dětí.

Internát

Poskytujeme ubytování žáku od neděle do pátku. Kapacita internátu je 36 dětí. Máme zde 3 výchovné skupiny, každá skupina (max. 12 dětí) má samostatné patro s obývacím pokojem, sociálním zařízením a koupelnou. Ložnice jsou třílůžkové.

Školní jídelna

Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci školy. Denně se připravují snídaně, svačiny, obědy a večeře.

Mobiliář digitálních zařízení

(notebooků, tabletů a příslušenství k digitálním mobilním zařízením) určený k prevenci digitální propasti v rámci Národního plánu obnovy

Cílem prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilní digitální technologie pro všechny žáky tak, aby nebyli vyloučeni ze vzdělávání, které je uskutečňováno s podporou digitálních technologií. Například nemohou doma vypracovávat úkoly nebo se připravovat pomocí digitálních zařízení, protože je nemají k dispozici.

Způsob využití mobiliáře – zařízení v mobiliáři mohou žáci využívat například pro:

  • příprava na výuku
  • práci ve výuce
  • k výuce na dálku nebo hybridně
  • ve školních zájmových aktivitách, na internátu školy

Zapůjčování notebooků, tabletů a příslušenství

Digitální zařízení lze žákům z mobiliáře půjčit dlouhodobě (na celý školní rok) nebo krátkodobě (např.: na konkrétní projekt nebo doučování nebo po dobu karantény a dlouhodobé nemoci).

Realizace zápůjčky:

  • mobiliář je umístěn v kanceláři
  • správcem mobiliáře: Veronika Pešková
  • e-mail: peskova@skolaolesovice.cz
  • tel: +420 607 076 767, +420 323 673 121 (kancelář)
  • zákonný zástupce nezletilého žáka podepíše protokol o předání (krátkodobá zápůjčka) nebo smlouvu o zápůjčce (dlouhodobá zápůjčka)