Školní akce v roce 2022/2023

Září 2022

 • Exkurze do Sázavy – Sázavský klášter a sklárny

Listopad 2022

 • Národní muzeum v Praze
 • Výukový program s lektorkou p. Hubínkovou : 1.-5.třída – téma šikana, kamarádství, rizikové jevy a pravidla slušného chování. 6.-9.třída – téma závislosti-legální návykové látky, nikotinové sáčky, energetické nápoje
 • Beseda s  Policií ČR

 Prosinec 2022

 • Drátkování
 • Mikulášská nadílka
 • Loutkové divadlo Čert a švagr
 • Vánoční posezení

Únor 2023

 • Zdravá 5 – vaření s Bárou Pavlíkovou

Březen 2023

 • Matějská pouť

Duben 2023

 • Beseda a praktická ukázka členů záchranné služby
 • Praktická ukázka cvičení Policie ČR
 • Opékání buřtíků-čarodějnice

Květen 2023

 • Planetárium
 • Dopravní den v Kunicích
 • Paralympiáda

Červen 2023

 • Závěrečný školní výlet Botanicus Ostrá, Lysá nad Labem – Centrum řemesel a bylinné zahrady

Mimo výuky se také věnujeme sběrovým aktivitám, soutěžím a volnočasovým aktivitám. Výtvarné soutěže pořádané Českým zahrádkářským svazem.  Zájmový kroužek cyklistiky podporovaný nadací Agrofert. Každoroční akce Čistý Ladův Kraj – ukliďme svět, máme rádi přírodu.